آلبوم جدید نعمت زنبیل باف و رسول زنبیل باف به نام دومان در کرمانج موزیک

 

1.دومان

 

2.هستر

 

3.حسرت

 

4.گلامن

 

5.ارمان