آهنگ جدید از مجتبی الاله به نام تنها موندم (فارسی)