آهنگ جدید و بسیارزیبا از حمیدقویدل به نام مَستِمُ و مَستِم لَه بیریار