آهنگ جدید و بسیارزیبا از حمیدقویدل به نام عاشق و مست و دین