آهنگ جدید کرمانجی از آراد(امین انصاری) به نام کلات