دو آهنگ جدید و بسیار زیبای مجلسی از  نعمت زنبیلباف دلال و دائیک

 

دائیک

دلال