در تلگرام منتظر شما هستيم عضويت در کانال کرمانج موزيک

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

 

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

 

حاج قربان سلیمانی  

 

علی بابا رستمی  

 

حسین عزیزی  

 

سلطان رضا  

 

قاسمی  

دانلود کرمانج موزيک
KORMANJI.IR
مارا دنبال کنيد

@kormanji.ir