در تلگرام منتظر شما هستیم عضویت در کانال کرمانج موزیک

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

 

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

چند آهنگ دوتار از بزرگان موسیقی کرمانجی(درخواستی کاربر)

 

حاج قربان سلیمانی  

 

علی بابا رستمی  

 

حسین عزیزی  

 

سلطان رضا  

 

قاسمی  

دانلود کرمانج موزیک
KORMANJI.IR
مارا دنبال کنید

@kormanji.ir