| شنبه 26 خرداد 1403
کرمانج موزیک
سایت کرمانج موزیک با افتخار اولین ناشر موسیقی کرمانجی در فضا مجازی میباشد
صفحه اصلی

کرمانج موزیک - 4

سایت کرمانج موزیک با افتخار اولین ناشر موسیقی کرمانجی در فضا مجازی میباشد

 • چهارشنبه 13 دی 1402
 • 19:10
آهنگ اعتماد با صدای اصغر باکردار

آهنگ اعتماد با صدای اصغر باکردار

 • یکشنبه 10 دی 1402
 • 19:36
آهنگ خان کلمیشی با صدای محمد برمهانی

آهنگ خان کلمیشی با صدای محمد برمهانی

 • یکشنبه 10 دی 1402
 • 0:22
آهنگ تنه مامه با صدای داوود یونسی

آهنگ تنه مامه با صدای داوود یونسی

 • یکشنبه 03 دی 1402
 • 23:00
آهنگ هرای با صدای علی جعفرپناه

آهنگ هرای با صدای علی جعفرپناه

 • شنبه 02 دی 1402
 • 21:40
آهنگ خوش بینی با صدای مهدی مبارکی

آهنگ خوش بینی با صدای مهدی مبارکی

 • پنجشنبه 23 آذر 1402
 • 22:11